40 Alasan Kenapa di Larang Merokok Menyelamatkan Hidup Anda

Rokok pertama kali hadir di suku Maya dengan bukti dari gambar yang mereka buat pada batu yang di pahat. Gambaran tersebut di sinyalir tahun pembuatannya antara 600 hingga 900 sebelum masehi. Tembakau sendiri telah di tanam oleh keturunan Indian-Amerika jauh sebelum bangsa Eropa menjajah Amerika. Continue reading “40 Alasan Kenapa di Larang Merokok Menyelamatkan Hidup Anda”